:  www.elprog.com  :


  

  04/03/08
POS Kasa v2.0 - nova verzija (v.215) sa poboljšanim pregledom izvještaja i značajnim unaprjeđenjem brzine, što posebno dolazi do izražaja kod baza sa velikom količinom unesenih podataka i velikim obimom poslovanja poduzeća. Takođe su podržane i regionalne oznake valuta. Cijena 100,00 KM
  04/03/08
AKCIJA ! Nove niže cijene dijagnostičkih interface-a. Iz ponude posebno izdvajamo: VAG-COM 704.1, OPEL-TECH2 i VISA (EUROSCAN / UNISCAN) auto dijagnostiku.

Mjesto na kojem možete naći najnaprednija softverska rješenja, kako i rješenja iz oblasti elektronike, kompjuterske auto dijagnostike.


POS Kasa (acPOS)
POS kasa namijenjena za trgovačke, ugostiteljske i uslužne djelatnosti. Jednostavan rad, sigurna baza podataka oslonjena na pouzdanu MySQL tehnologiju garancija su vašem uspješnom poslovanju. Download demo verzije možete izvršiti klikom ovdje.
Detaljan opis.


Kompjuterska autodijagnostika - VISA.
Najkompletniji dijagnostički interface koji se može naći u ovom cijenovnom rangu na našem tržištu. Odličan odnos između uloženog i dobivenog. Detaljan opis.

Za registrovane korisnike obezbijeđena je tehnička podrška putem interneta, gdje korisnici mogu dobiti odgovore na svoja pitanja u najkraćem roku.

Download sekcija web site-a je mjesto možete naći aktuelne verzije programa, zakrpe, a takođe , sve potrebne programe za autodijagnostiku kao i scheme pojedinih interface-a , kablova, konektora i dr.
 
© 2008 www.elprog.com
Web Design by elprog